Proiectul Cultura in Parc

Scurta descriere

Diversitatea culturală a Bucovinei este justificată atât de poziționarea acesteia la granițele de Nord Est a României cât și de istoria controversată a teritoriului în cauză. Conform recensamântului din anul 2011 populația județului Suceava era alcătuită din 94,8% români, 1.9% romi, 0,9% ucrainieini, 0,3% polonezi 0,3% ruși-lipoveni, 0.16 germani, 0.1 armeni și 1,54 alte etnii. Datorită prezenței unui număr mare de minorități, Bucovina a fost numită și “Europa în miniatură”, nume întărit și de colaborarea extraordinară între populația majoritară și minoritățile conlocuitoare, a respectului reciproc, a toleranței care a generat un echilibru între cele două părți.
Viaţa printre oameni de diferite naţionalităţi şi confesiuni este o adevărată şcoală de înţelegere reciprocă şi de respect al valorilor vecinilor, o şcoală de toleranţă, de educaţie multiculturală. Bucovina este nu doar o regiune de coexistenţă a culturilor, ci şi un teritoriu de conlucrare şi de întrepătrundere a diferitelor tradiţii şi limbi.
Complexitatea generațiilor contemporane, produce manifestări culturale diferite, cele mai multe dintre ele, fiind tot mai străine de vechile tradiții. Riscul actual constă în deteriorarea culturii originale și transmiterea acestora unei generații viitoare în mod greșit.
Devine necesară așadar, redescoperirea și familiarizarea tinerilor cu tradițiile și valorile culturale locale, acest lucru realizându-se tocmai prin facilitarea contactului direct cu meșteșugurile, cultura și oamenii locului. Totodată existând această diverisitate etnică și culturală a populației este binevenită consolidarea unei armonii între minorități și mai ales deprinderea reciprocă a stilurilor de viață diferite, rămânând omogen aspectul social, păstrându-și identitatea fiecare.

 

 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este crearea și menținerea condițiilor pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității minorităților, în special a romilor, consolidarea dialogului intercultural, cât și promovarea tinerilor artiști la nivel regional.

Serile culturale din parc vor fi un pas important în consolidarea relațiilor dintre minorități și populația majoritară. Dialogul intercultural, expunerea unor elemente culturale, împărtășirea unor obiceiuri familiale, diverse  tradiții, arte și meșteșuguri, toate acestea vor contribui la atingerea obiectivului principal.

 

 

MINORITĂŢI PARTICIPANTE:

ucrainiană 

romă

poloneză

germană

rusa-lipoveni

armeana

 

FINANŢATORI:

EEA Grants – Programul Promovarea Diversității în Cultură și Artă
în cadrul patrimoniului cultural european,
Ministerul Culturii,

Unitatea de Management a Proiectului 

www.fonduri-diversitate.ro
www.eeagrants.org
www.umpcultura.ro
www.cultura.ro

 

PROMOTOR:

 www.bucovinaguides.ro
email: bucovinaguide@gmail.com

 

One thought on “Proiectul Cultura in Parc”

Leave a Reply